Richclub Management – Richclub Management

RICHCLUB MANAGEMENT

VZDĚLÁNÍ JE KLÍČEM K BOHATSTVÍ A SVOBODĚ

Nejtěžším rozhodnutím v životě člověka je rozhodnout se vybudovat sám sebe.

Finance

Finanční gramotnost

Obchod

Obchodní vzdělání

Vedení

Manažerské vzdělání

Podnikání

Podnikatelské vzdělání

Proč s námi?

Photo by Ruthson Zimmerman

Kdo jsme

Lidé se často vzdávají odpovědnosti za kvalitu svého života. Přestávají na sobě pracovat a uspokojí se tím, co je. Jsme optimisté a věříme, že máme na výběr. Ukazujeme, jak vzít kormidlo do vlastních rukou. Dáváme prostor vyniknout, šanci ukázat, co v nás je. Tvořit budoucnost a učit se z minulosti.

Vytváříme svět svobodnější a odpovědnější.

Photo by Digital Content Writers India

Co děláme

Měnit znamená učit jinak myslet, dlouhodobě a hodnotově. Stát se protiváhou hýřivosti a nezodpovědnosti v době přebytku a pokušení. Společnost se neposouvá na základě vyšší potřeby. Růst přichází s vytvářením aktiv a úspor. Věříme, že nositelem této změny budou jednotlivci.

Měníme společnost odspodu.

Photo by Cherise Evertz

Naše cíle

Každá dlouhá cesta má své překážky. K jejich překonání potřebujeme sílu, která nám dodá odvahu a vytrvalost. Srdcem pro nás znamená férově a s nadšením. Dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekel.    I proto je v podnikání důležitá pokora. Umět naslouchat, vzdělávat se a vyhledávat zpětnou vazbu.

Inspirováni srdcem, řízeni vědomostmi.

Dokončených akcí
x
počet objednávek
+
Plánované akce 2022
x
Sledujících FB + IG
+

Instagram

[instagram-feed media=all]

Richclub Team

Zdeněk Šimek

Žít život jako VLK nebo OVCE? Jeden bez druhého nepřežije.

Nikola Kozáková

Nedovol, aby tě strach z prohry, vyřadil ze hry.

Jan Šimek

Hoďte mě mezi vlky, a já se vrátím jako vůdce smečky.

Jakub Němec

Úspěch je jen věc rozhodnutí.   

ZMĚNA JE ŽIVOT

Jedinou jistotou v životě je změna. Věříme, že díky růstovému prostředí, jsme schopni pozitivně ovlivnit myšlení lidí. Tato změna myšlení se vždy promítne do našeho chování, které následně ovlivní co děláme. Postupně se změní i druh činnosti, kteří lidé dělají. V konečném důsledku získáme toužené výsledky.